INHOUD VAN DE OPLEIDING TOT PROFESSIONELE BOKSCOACH

Hoe je boksen kunt vertalen naar een coachende werksetting:

Bokstherapie is een specifieke benadering waarbij boksen wordt ingezet als therapeutische werkvorm om cliënten te begeleiden bij hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Klik hier om meer te lezen over vertalen.

Intake, doelbepaling en vervolgsessies:

De intake en het opstellen van een routekaart zijn cruciale stappen in het begeleidingsproces. Tijdens de intake wordt gebruikgemaakt van het "sleepnet principe", waarbij op gevoel en intuïtie wordt gezocht naar belangrijke informatie en opvallende aspecten. Alleen de relevante en bruikbare informatie wordt verzameld, terwijl de rest wordt losgelaten. Klik hier om meer te lezen over intake en vervolg. 

Boksen, basisvaardigheden en andere belangrijke aspecten:

Het beheersen van een aantal adequate vaardigheden is belangrijk om effectieve interventies te faciliteren en de cliënt te ondersteunen bij het bereiken van persoonlijke doelen. Het is belangrijk om oefeningen en drills gericht in te zetten, waarbij elke activiteit een specifiek doel heeft. Hierdoor wordt voorkomen dat bokstherapeutisch werken verandert in alleen maar fysieke training; maar wordt er eveneens een focus gelegd op het verkennen en bevorderen van persoonlijke groei en ontwikkeling. Bokstherapie kan een diepere verbinding met het lichaam en emoties bevorderen, wat kan leiden tot persoonlijke groei, zelfontdekking en het overwinnen van uitdagingen. 

Van lichaamsbewustzijn naar zelfbewustzijn:

Lichaamsbewustzijn is voelen wat je lijf vertelt, luisteren naar en gewaarzijn van allerlei signalen. Het bewustzijn van het lichaam en de geest als één wisselwerkend geheel biedt de mogelijkheid tot vergroten van het zelfbewustzijn. Klik hier om meer te lezen over bewustzijn. 

Fundamenteel zelfbeeld en zelfvertrouwen:

Zelfbeeld is het denkbeeld dat je over jezelf hebt gevormd op basis van aannames en veronderstellingen, een fundament dat werd gelegd in de eerste jaren van je leven. Zelfvertrouwen is een realistische kijk op je kunnen, sterk afhankelijk van dat gevormde beeld. Klik hier om meer te lezen over het zelf.

Procesbegeleiding, top-down versus bottom-up:

Lichaam en geest zijn in een constante communicerende wisselwerking. Een complex netwerk van meer dan 80 miljard hersencellen zijn continu bezig met met ons gedrag, ons gevoel etcetera. We zijn geneigd te denken dat alles vanuit ons hoofd wordt aangestuurd (top-down), maar ondertussen wijzen nieuwe wetenschappelijke onderzoeken uit dat er meer neurale banen vanuit het lichaam naar het hoofd lopen (bottom-up).

Werken met het delenconcept:

We hebben allemaal een innerlijk systeem van meerdere delen die met elkaar en met de omgeving interageren. Maar we hebben ook een kern, de essentie, die wordt gekarakteriseerd door nieuwsgierigheid, stabiliteit, betrokkenheid, gehechtheid, ... Die essentie is een helpende kern, intrinsiek en waardig aanwezig. Klik hier om meer te lezen over onze 'inner parts'.

Diverse creatieve aanvullende werkvormen:

Door creatief te denken kun je innoveren, vernieuwende oplossingen verzinnen, kansen zien en met originele ideeën aanvullen. Klik hier om meer te lezen over onze creatieve aanvullingen.

Agressie, woede en wraak:

Verwerkingsproblemen kennen een agressiecomponent. Elke onverwerkte situatie betekent dat er iets gebeurd is dat de cliënt niet gewild heeft. Onderdrukte agressie blijft meestal aanwezig en is vaak een belangrijk obstakel voor verwerking. Het woede- en wraakprotocol is een onmisbare tool in lichamelijke verwerkingsprocessen. Klik hier om meer te lezen over agressie versus boosheid.

Adequate emotieregulatie en spanningsregulatie:

Emoties sturen het gedrag en bepalen de manier waarop je cliënt met zichzelf, anderen en de wereld omgaat. Cliënten die nog 't een en ander te verwerken hebben reageren op situaties in het heden met emoties van toen. Klik hier om meer te lezen over regulatie.

Body - Mind - Connectie en chronische pijn.

Als psychische zorgverstrekkers genezen we niet, we fixen niet, we lossen niet(s) op, ... We gaan een proces van heling aan in een adequate en wisselwerkende coach - cliënt relatie. Helen wil zeggen dat onderliggende patronen en oorzaken, onderliggende wanorde (disorder) weer in orde komen. We beginnen steeds met het ontdekken van jouw landkaart. Waar ben je nu? Hoe zijn jouw klachten ontstaan? Wat is er precies gaande in je lijf? En wat zijn de mogelijke wegen naar heling? Hoe kan alles zo goed als het kan weer 'in orde' komen? Klik hier om meer te lezen over body - mind - connectie en chronische pijn.