REGULATIE

Never in the entire history of calming down has anyone ever calmed down by being told to calm down.

Bij een gezonde regulatie reageert men vooral vanuit het hier en nu en niet vanuit de betekenisgeving van vroeger. Als er een rustige en ontspannen basishouding is, zit er geen primaire lading op grond van die betekenisgeving (vanuit het verleden) waardoor zelfreflectie voldoende mogelijk is én er ook voldoende tolerantie is om met frustraties en heftige emoties om te gaan.

Onze cliënten reageren vaak op situaties in het hier en nu met emoties van toen en dat heeft een reden die zich in de geschiedenis bevindt. Van jongs af aan worden mensen geprogrammeerd door situaties en ervaringen. De zintuigen leren de omgeving scannen en binnenkomende prikkels worden vergeleken met de reeds aanwezige inhoud. Het is belangrijk dat er op situaties veilig en efficiënt kan gereageerd worden zoals dat in eerdere situaties aangeleerd is. Hierdoor kunnen we ons beschermen tegen gevaren. Dit is het principe van de klassieke conditionering, een belangrijk sturend mechanisme van onze DVD (Denken, Voelen en Doen). 

Er wordt dus maar al te vaak hier en nu gereageerd op ervaringen met gedragingen en emoties die eerder in het leven aangeleerd zijn (en toen nodig waren om te overleven!). 

Het is belangrijk te zoeken naar wat in de "nu-situatie", de associatie veroorzaakt kan hebben met de "toen-situatie(s)".

Het probleem bij de cognitieve aanpak is dat de kracht van de alternatieve rationele gedachte niet geloofwaardig genoeg is om bestand te zijn tegen de kracht van de emotie van de "toen-reactie". De neurologische verbindingen tussen de cognitieve representatie van de "situatie-nu" en de "reactie-toen" komen in milliseconden tot stand. 

De inadequate emotieregulatie kan op verschillende manieren worden aangepakt. Enerzijds zijn er programma's met combinaties van interventies en er zijn losse interventies die bij losse gedragingen of emoties interveniëren. 

Interventies die binnen de opleiding meegenomen worden zijn:

- ontspanningsoefeningen

- progressieve relaxatieoefeningen 

- ademhalingstechnieken

- ontspannende activiteiten (zoals spelen)

- afleiding zoeken

- agressieve spanning reguleren

- enzovoort