AANVULLENDE CREATIEVE WERKVORMEN


Werken met de context, opstellingswerk

Een mens is slechts een mens door zijn omgeving. Het is van groot belang een cliënt in zijn context te kunnen zien en de 'sense of belonging' te kunnen inschatten. Vele thema's die cliënten inbrengen zijn context gebonden en deze zetten we tegenover de cliënt graag in de ring.

Ademhalingstechnieken

Spanning gaat altijd samen met versnelde ademhaling. Als onze hersenen spanning registreren, dan stuurt ons biologisch systeem de ademhaling aan tot een hogere opname van zuurstof. Ons systeem bereidt ons voor op lichamelijke spanning die bij vluchten hoort. Dit mechanisme treedt ook in werking bij spanning die wordt veroorzaakt door een psychische dreiging. Doordat er geen lichamelijke inspanning volgt op de versnelde ademhaling kan dit leiden tot klachten. Verschillende ademhalingstechnieken zoals bewust verbonden ademen, hartcoherentie, boxbreathing, monkey breathing, enzovoort zullen aan bod komen.

Werken met de Smovey

The power of fluid movement and the strength of natural rest (Häufige Fragen)