HET BOKSEN VERTALEN


Waar woorden tekort komen of niet gevonden worden, 

zegt beweging vaak meer dan genoeg !!!


Boksen is enerzijds een therapeutische tool om emoties te reguleren en om spanning en stress te ontladen alsook om oude patronen te doorbreken. Anderzijds is boksen ook een uitgelezen manier om te helen van traumatische ervaringen. Trauma zet zich vast in het fysieke lichaam en daarom is praten alleen niet voldoende om verwerkingsprocessen op gang te brengen. 

Onze eigen bovenste 7 centimeter vinden we ongelooflijk interessant. Maar kan er ook rekening worden gehouden met de genen, darmen, verlangens, vooroordelen, herinneringen, talenten, trauma's, maagsappen, rouwprocessen, witte bloedcellen, mislukkingen, boosmakers, blijmakers, capaciteiten, zweetklieren, voorkeuren, gevoeligheden, droomveroorzakers, zenuwtrekken, reflexen, behoeften, ...?

In ons lijf zit een mens dat denkt én voelt (Marcel VanHerpen)

De hulpverlener die vooral verbaal werkt zal ook merken dat de inhoud vaak neerkomt op eindeloos herhalen van verhalen en/of wat er verteld zou moeten worden kent niet eens één enkel woord. Spreken kan eveneens té overspoelend zijn of een zielloos karakter hebben. Stress, impulsiviteit, emoties als schaamte en angst, woede-aanvallen etcetera... lijken 'nergens bij te horen' maar scheppen in het hier en nu wel zeer veel onveiligheid. De vermenging van het verleden met het heden creëert ook niet te vatten verwarring en chaos. Wanneer er dus sprake is van chronische (autonome) disregulatie en het voortdurende getriggerd worden van de (woordeloze) herinneringen met signalen van gevaar en bedreiging, dan is het van het allergrootste belang dat verwerking gericht is op rust vinden in het lichaam. Het ontwikkelen van een veilige "innerlijke" gehechtheid en de "ontmenging van het heden en het verleden" zijn de belangrijkste voorwaarden om als hulpverlener na te streven.

Veel speelt zich dus af in het niet - talige register en daarom is het van groot belang dat coachende en therapeutische interventies vooral gericht zijn op niet - talig aanbod. Hoe langer hoe meer wordt het arsenaal van reparerende interventies reeds verrijkt met tal van lichaamsgerichte benaderingen die krachtig en zeer doelgericht zijn. 

De opleiding tot bokscoach richt zich op het ontwikkelen van jouw vermogen om de fysieke en emotionele ervaringen van je cliënten te begeleiden en te ondersteunen. Je leert door zelf te ervaren, verschillende oefeningen en technieken die je kunt gebruiken om jouw cliënten te begeleiden bij het verkennen van hun innerlijke wereld, het verwerken van trauma's of oude pijn die in het hier en nu nog parten speelt; het vergroten van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen én het actiever betrekken van het volledige lichaam.