INTAKE EN VERVOLGSESSIES

Belangrijke aspecten tijdens de intake en de begeleiding zijn waarnemen, observeren, voelen, contact maken, afstemmen, informatie verzamelen, spiegelen, vragen stellen en oefenen. De begeleiding zelf is gebaseerd op veiligheid, vertrouwen en verbinding

Na een intake wordt er een samenvatting gemaakt waarbij er een aantal belangrijke stappen dienen genomen te worden: 1. waarneming, 2. cliëntinformatie, 3. thema's, 4. doelen, 5. begeleiding. 

Daarnaast is het belangrijk om kaders te scheppen en voorwaarden te stellen voordat er aan de slag kan gegaan worden. De stijl van begeleiding kan vernoemd worden tijdens de intake en er kan aan de cliënt gevraagd worden of er nog bijkomende vragen zijn rond de begeleider en zijn/haar standpunten. 

Tijdens de intake en vervolgsessies wordt de cliënt gevraagd woorden te geven aan wat hen is overkomen en wat de ervaring was. Dit helpt bij de bewustwording en vormt een eerste stap naar heling, groei, nieuwe nieuwsgierigheid, een volgende hoofdstuk op de levenswandel, ... Door woorden te geven, kan erkenning en bestaansrecht gegeven worden aan wat is geweest of wat men heeft meegemaakt / ervaren. 

Een intake gesprek is van onschatbare waarde en tijdens de opleiding wordt daar uiteraard aandacht aan besteed. Een intake gesprek is nochtans sterk afhankelijk van jouw eigen persoonlijkheid en grondhouding als coach, dus hechten wij meer belang aan de uniciteit en authenticiteit ervan. Je stelt een eigen intake - gesprek (en formulier) samen. 

Niet wat je doet maar 'hoe je aanwezig bent' in een 

cliënt - coach relatie bepaalt iemands groei. 


Een cliënt die voor je staat of zit is in het bezit en toont een heelal aan informatie. We belichten eveneens het belang van goed observeren, interpreteren, differentiëren.