ALLE DELEN WELKOM


We hebben allemaal een innerlijk systeem van meerdere delen die met elkaar en met de omgeving interageren. Maar we hebben ook een kern, een ziel, de essentie, die wordt gekarakteriseerd door nieuwsgierigheid, stabiliteit, betrokkenheid, gehechtheid, liefdevolheid, ... Die essentie is een helpende kern, intrinsiek en waardig aanwezig. Ondanks (complex) trauma: onbeschadigd!! 

De IFS-therapie onderscheidt drie soorten delen: getraumatiseerde delen (ballingen in IFS-taal)en twee soorten beschermende delen. De proactieve delen/beschermers (manager in IFS-taal) zorgen ervoor dat we kunnen blijven functioneren. De reactieve delen/beschermers (pompie-taal) zorgen voor verpozing en/of verdringing van de emotionele pijn ten gevolge van trauma of gehechtheidstekorten. De getraumatiseerde delen hebben een enorme invloed op het gedrag van de beschermende delen, die er omheen circuleren. 

Het doel van IFS is het tegemoetkomen aan alle delen. Allereerst worden de delen gedifferentieerd om daarna vriendschap te sluiten met de beschermende delen en van hen het vertrouwen en de veiligheid te verkrijgen om de getraumatiseerde delen (gekwetste kinddelen) te helpen. Uiteindelijk is getuige zijn van de (extreme en schadelijke) ervaringen van de getraumatiseerde delen en hen omarmen onze eindbestemming. Het toekomen aan deze mijlpaal zorgt ervoor dat de beschermende delen hun vermoeiende taak kunnen neerleggen. De geheelde delen kunnen re-integreren en het Zelf (de essentie) wordt weer de leider van het innerlijke systeem. 

Het is heel fijn om onze innerlijke delen, die er allemaal mogen zijn, het boksen apart te laten ervaren. Hoe zou het zijn om te boksen vanuit je uitsteller, vanuit je perfectionisme, vanuit je people pleaser, vanuit je dromer, ...? 


Soms ben je alleen met één, soms ben je één met velen,

soms val je uiteen alleen. En ja, soms ben je weer delen!

( verwerking van een gedicht uit een boek van Sabien Clement)