ZELFENERGIE

Cliënten komen niet vaak met de woorden: "Ik ben op zoek naar mijn IK", maar: "Ik ben op zoek naar mijzelf, mijn ZELF". Het IK is al aanwezig, voor velen een identiteit die niet de authentieke versie is maar die een creatie is van de ander (in de eerste plaats ouders, opvoeders, leraren, maatschappij, …). Onze maakbaarheid, een beeld dat we niet zijn. 

Hoe traumatisch de ervaringen in het verleden ook mogen geweest zijn én in het heden nog steeds belemmerend doorwerken, ons "Zelf" gaat nooit of te nimmer verloren. Ons Zelf (onze kern, essentie, de ziel, … hoe je het ook benoemen mag) kan pijnlijk bedolven liggen onder massa's puin en pijn. En nog eens benadruk ik dat de kern, de essentie van ons bestaan intrinsiek aanwezig is gebleven in ons systeem. Hoopvol wachtend om gezien te worden, om geboren te mogen worden, om bestaansrecht te verkrijgen. De verandering!

Als er één ding is dat ik boven alles geloof, dan is het dat je je kern niet kunt veinzen, noch kunt loochenen. De waar(dig)heid die daar leeft zal uiteindelijk winnen.


Ik ben ontzettend dankbaar met de beschrijving van "zelfenergie" uit het boek van Richard C. Schwarz (Alle delen welkom, Internal Family Systems Therapy). Wat me zo blij maakt is de eenvoud ervan. Het gaat om acht woorden/waarden (in het Engels beginnen ze allemaal met de letter C) die de weg naar de kern herontdekkend bewandelen. Ik geef je ze hieronder mee in volgorde van mijn persoonlijke belangrijkheid, overgoten met een eigen sausje: Courageous (moed) – Curious (nieuwsgierig) – Compassion (mededogen – empathie) Creative (creatief) – Clarity (verheldering) – Calm (rust) – Connected (verbonden) – Confident (vertrouwen). 

Slechts 8 C's zijn er nodig om weer helemaal jezelf te worden en zijn!


Je leven houdt op te bestaan zoals het was en zal veranderen. 

Jij zult veranderen. Dat is een zekerheid!